Undervisning i Alexanderteknik- musiker- elever berättar


Alexanderteknik-Alexanderstudion

 Anna och Joachim Åkerlind i Arvika, Värmland

Undervisning i Alexanderteknik i Värmland med omnejd


Aktuellt:

Kurs i Arvika den 21-22 september 2019. Anmälan senast 17 september

via mail eller använd kontaktformuläret. Läs mer  på sidan Alexanderstudion.

Kontakt:

alexanderteknik@

alexanderstudion.se

tel 0730784412 eller

0722336760

Många musiker, sångare, skådespelare och dansare använder Alexanderteknik för att förbättra sina prestationer, undgå förslitningsskador, eller att nervositet försämrar ett framförande.


 


Lektioner i Alexanderteknik - mer om hur undervisningen går till


Med hjälp av lärarens händer och verbala vägledning frigörs varsamt

hals och nackmusklerna så att huvudet åter kan balansera fritt på

ryggraden.

Ryggradens hydrauliska reflex att förlänga fungerar då och huvud hals/nacke och rygg kan fungera som en dynamisk helhet.

När denna dynamiska helhet fungerar, frigörs nästan helt automatiskt musklerna i resten av kroppen; andningen fungerar fritt och ryggens förmåga att själv bära upp kroppen fungerar.


Under vardagliga göromål, som att sätta sig, resa sig, stå, gå, böja sig ned osv. övar du med hjälp av läraren på att upptäcka spänningsmönster och gripa in, innan vanorna väljer din reaktion.  Gradvis uppnås en ökad kroppsmedvetenhet och de fria naturliga rörelsemönster som kan ses hos små barn.

Undervisningen  ges individuellt under ca 30-40 minuter per lektion.

Ofta innebär en del av lektionen en stund på britsen.

Musiker


Alexanderteknikens principer är allmängiltiga och så även undervisningen, dock har t.ex. musiker, sångare, skådespelare, dansare och elitidrottsutövare ytterligare gagn av tekniken då t.ex.  en "dålig dag" inte får påverka prestationerna, inlärningen måste vara effektiv och utan inövade fallgropar, ett ensidigt nyttjande av kroppen inte leder till förslitningsskador, eller nervositet försämrar ett framförande.

Press under inlärning, prestationskrav, eller viljan att uttrycka sig får ofta kroppen att reagera med spänning.                                                                   

Spänningar blir lätt vanemönster, som influerar både i inlärningsfasen och vid framförande och hämmar både teknik och förmågan att uttrycka sig.

Genom Alexanderteknik lär man sig att använda ett minimum av energi och att kontrollera kroppens reaktion på nervositet.


 

Musiker som dessutom behöver finmotorisk perfektion och ofta har belastande eller onaturliga arbetsställningar, får genom Alexanderteknik, ett ovärderligt redskap att effektivisera övning och till att stärka kroppen att klara av belastningar med kinestetisk medvetenhet i övningen istället för  ”försök-fel ”övning kan många timmar sparas.

Effektivare uppvärmning: Med fria (ej slappa) muskler och en balanserad kroppshållning blir armar och händer automatiskt frigjorda och smidiga, uppvärmningsövningar behövs ej längre för att värma upp, men dock för teknisk virtuositet.


Få ut den bästa klangen: Med en naturligt balanserad kropp blir kroppen som en resonanslåda. Djupandningen fungerar automatiskt, armarnas, skuldrornas och fingrarnas muskulaturer förlängs och stärks, det blir naturligt att använda tyngd för stråkmusiker och pianister.


Effektiv övning: Att öva utan spänningar gör att kroppen lyder hjärnans impulser utan att gamla vanor stör. Den ökade kroppsmedvetenheten gör att kroppen lättare ”minns” t.ex. avståndet i lägeväxlingar för stråkmusiker eller språng mellan tangenter för pianister.


Scenskräck: Den fysiska friheten från vanemönster av spänning påverkar också psyket, man får möjligheten själv att kontrollera och välja sina reaktioner.

Att hålla instrumentet naturligt: Istället för att forma kroppen till instrumentet lär man sig att anpassa instrumentet till kroppen, speciellt viktigt för violinister och violaster som istället för att klämma fast instrumentet lär att släppa i skuldrorna och använda huvudets tyngd  utan att spänna musklerna i nacken. Men också för t.ex. flöjtister, trombonister, cellister och pianister. 

Elever berättar

Agnes Falk, organist i Svenska kyrkan i Wien, berättar:


Redan under mitt första år på musikhögskolan fick jag p.g.a. mina ryggproblem nästan helt avstå från att spela piano som då var mitt biinstrument Jag kunde fortsätta att öva på mitt huvudinstrument cello men fick avstå allt ensemblespel. Efter att ha gått hos sjukgymnast och kiropraktor under tre år utan märkbart resultat började jag med Alexanderteknik.


De första märkbara skillnaderna var att min stressnivå sjönk och mina spänningar minskade. Efter ett år, då mina ryggsmärtor minskat markant, kunde jag ta upp mitt pianospel igen efter ett uppehåll som varat i nästan fyra år. Med en, tack vare Alexandertekniken effektiviserad övningsmetodik, kunde jag dessutom klara att studera orgel och piano på heltid.


Inledningsvis ville jag med hjälp av Alexanderteknik öka mina musikaliska färdigheter. Tre år efter starten är det uppenbart att mitt sätt att tänka har förändrats inom alla områden. Jag känner en inre trygghet och upplever som helhet en högre livskvalitet.


August Rex, Musiker:


Jag har tränat Alexanderteknik aktivt i 4 år. Det började med en sommarkurs 2007. Jag visste inte mycket om vad Alexanderteknik innebar, men jag har alltid varit intresserad av att ta hand om kroppen i förebyggande syfte.


Jag har inte haft särskilt allvarliga problem med vare sig hälsan eller fysiken men jag har insett tidigt att man behöver ta hand om sig väl för att kunna fortsätta fungera.


Från gitarr- och pianospel, och kanske även från livsmässig osäkerhet, har jag känt spänningar i höger arm, som har börjat någonstans i överarmen. Det har strålat ner hela vägen till lillfingret.


Min första sommarkurs löste kanske inte på ett direkt sätt några problem, men jag kan säga att jag aldrig haft en så lugn vecka i hela mitt liv. Att komma ner i varv så fullkomligt är sällsynt i dagens samhälle. Andra sommarkursen däremot började jag märka saker.


Tillsammans med min alexandertekniklärare Anna fokuserade vi på att spänna av min högerarm, och rätt var det var en dag så släppte all den spänning jag hade känt i 9 års tid. Armen kändes nu likadan som vänsterarmen, lika avspänd som innan jag hade börjat med musik.


Det var en mycket skön känsla att känna att det inte är ”kört” utan at kroppsliga spänningar går att lösa upp. Det man behöver är god handledning och en stor dos tålamod.


Efter tre år började jag känna att Alexandertekniken hade planterats så väl i kroppen att den ständigt fanns närvarande. Jag började självmant ifrågasätta hur jag satt i soffan, hur jag satt på stolar, hur jag gick. Jag började mer och mer träna själv utanför lektionerna. Jag gick ut på promenader och systematiskt fokuserade på varje steg jag tog. Jag ifrågasatte också min cykel – en mountainbike på vilken man sitter väldigt ihopkurad..


Jag mätte mig och upptäckte att jag hade blivit en centimeter längre. Hållningen hade blivit bättre. Jag har märkt att speglar i nästan samtliga fall hänger för lågt. Står jag raklång kan jag ofta inte se mig själv i ögonen. Istället för att kröka mig har jag då höjt speglarna hemma ett snäpp och på vissa ställen skaffat större speglar. Det har givit insikt om hur man bör bygga hus för att man ska kunna leva i dem utan att sabotera den man är. Handfat och diskbänkar sitter ofta för lågt. Och bord kan vara aningen låga ibland. Att sitta nedsjunken i en mjuk soffa och luta sig framåt över ett lågt soffbord när man äter, säger sig självt inte är så bra.


Som sammanfattning kan nämnas att jag är en centimeter längre, jag mår bättre, jag har haft lite skolios som är bättre eller helt borta och jag kan på egen hand finna den avspänning som behövs när jag märker att högerarmen börjar konstra igen. Jag tränar inte Alexanderteknik regelbundet nu, men jag skulle gärna delta under en sommarkurs igen för att friska upp minnet och bibehålla den nya levnadsstil jag tillägnat mig. Har man en gång börjat vill man inte sluta.


/August RexAnn­Christine (Anki) Hansson


Driver företaget Harmonisk Ridning och är ridinstruktör i Centrerad Ridning :


Inom den Centrerade Ridningens skola är Alexandertekniken ett av verktygen som kan användas för att få en balanserad och följsam ridning med små hjälper, och en bättre känsla av hur hästen rör sig och hur ryttaren kan röra sig tillsammans med hästen. Det gör att hästen har lättare att följa ryttaren eftersom spänningar i de stora muskelgrupperna som stör hästen inte behöver användas längre.


Jag använder mig av tekniken i min egen verksamhet som ridinstruktör och mina elever får många aha­upplevelser under ridpassen och förundras ofta över hur lätt det kan vara att få med sig hästen i övningarna de utför. Till häst blir det väldigt tydligt när ryttaren inte är helt i balans.Sitter man bara en centimeter snett måste hästen balansera upp ryttaren med påföljd att hästen inte kan utföra t.ex en sväng korrekt.

Ofta är inte ryttaren medveten om detta, men kan med tiden tänka riktning uppåt och förlängning i hela ryggraden och därmed komma i balans.


Att som ryttare ha en klar tanke över vad man härnäst vill utföra och tänka igenom vilken del i kroppen som behöver aktiveras för att undvika för mycket eller felaktig aktivitet är oerhört viktigt. Både nybörjare och etablerade erfarna tävlingsryttare i alla discipliner har nytta av detta.


För egen del har Alexandertekniken gjort underverk. Både i min ridning och i min vardag. Min söndervärkta spända kropp med både skolios och artros, mår så mycket bättre.


Efter flera år med Alexanderlektioner märker jag att jag allt oftare "tänker till" i  förväg, på hur jag använder mig själv i olika situationer.   

Både min kropp med mindre smärtor och ridningen förbättras hela tiden.


Jag har numer mycket lättare att hantera stress, jag kan med hjälp av eftertanke stoppa den gamla vanan att spänna mig, och därefter utföra en handling på ett för kroppen bra sätt. Jag använder mig då av att tänka riktning uppåt i nacken, vidga ryggen med andningen och förlänga hela ryggen, vilket resulterat i att jag kan vara mer följsam och min häst kan bli mer följsam för mig som ryttare. Även när jag promenerar hjälper detta mig tydligt till ett lättare steg.