Undervisning i Alexanderteknik

Aktuellt:

Helgkurs i Arvika den 10-11 februari 2017. Anmälan senast 1 februari

via mail eller använd kontaktformuläret. Läs mer på sidan Alexanderstudion.

 

Kontakt:

alexanderteknik@

alexanderstudion.se

tel 0730784412 eller

0722336760

 

 

 

Alexanderteknik-Alexanderstudion

Anna och Joachim Åkerlind i Arvika Värmland

Undervisning i Alexanderteknik i Värmland med omnejd

 

Mer om hur undervisningen går till

 

Med hjälp av lärarens händer och verbala vägledning frigörs varsamt

hals och nackmusklerna så att huvudet åter kan balansera fritt på

ryggraden.

Ryggradens hydrauliska reflex att förlänga fungerar då och huvud hals/nacke och rygg kan fungera som en dynamisk helhet.

När denna dynamiska helhet fungerar, frigörs nästan helt automatiskt musklerna i resten av kroppen; andningen fungerar fritt och ryggens förmåga att själv bära upp kroppen fungerar.

 

Undervisningen ges individuellt under ca 30-40 minuter per lektion.

Under vardagliga göromål, som att sätta sig, resa sig, stå, gå, böja sig ned osv. övar du med hjälp av läraren på att upptäcka spänningsmönster och gripa in, innan vanorna väljer din reaktion. Gradvis uppnås en ökad kroppsmedvetenhet och de fria naturliga rörelsemönster som kan ses hos små barn.

Ofta innebär en del av lektionen en stund på britsen.