Musiker

Aktuellt:

Helgkurs i Arvika den 10-11 februari 2017. Anmälan senast 1 februari

via mail eller använd kontaktformuläret. Läs mer på sidan Alexanderstudion.

 

Kontakt:

alexanderteknik@

alexanderstudion.se

tel 0730784412 eller

0722336760

 

 

 

Alexanderteknik-Alexanderstudion

Anna och Joachim Åkerlind i Arvika Värmland

Undervisning i Alexanderteknik i Värmland med omnejd

 

Musiker

 

Alexanderteknikens principer är allmängiltiga och så även undervisningen, dock har t.ex. musiker, sångare, skådespelare, dansare och elitidrottsutövare ytterligare gagn av tekniken då t.ex. en "dålig dag" inte får påverka prestationerna, inlärningen måste vara effektiv och utan inövade fallgropar, ett ensidigt nyttjande av kroppen inte leder till förslitningsskador, eller nervositet försämrar ett framförande.

Press under inlärning, prestationskrav, eller viljan att uttrycka sig får ofta kroppen att reagera med spänning.

Spänningar blir lätt vanemönster, som influerar både i inlärningsfasen och vid framförande och hämmar både teknik och förmågan att uttrycka sig.

 

Många musiker, sångare, skådespelare och dansare använder Alexanderteknik för att förbättra sina prestationer, undgå förslitningsskador, eller att nervositet försämrar ett framförande.

 

Genom Alexanderteknik lär man sig att använda ett minimum av energi och att kontrollera kroppens reaktion på nervositet.

 

Musiker som dessutom behöver finmotorisk perfektion och ofta har belastande eller onaturliga arbetsställningar, får genom Alexanderteknik, ett ovärderligt redskap att effektivisera övning och till att stärka kroppen att klara av belastningar med kinestetisk medvetenhet i övningen istället för ”försök-fel ”övning kan många timmar sparas.

Effektivare uppvärmning: Med fria (ej slappa) muskler och en balanserad kroppshållning blir armar och händer automatiskt frigjorda och smidiga, uppvärmningsövningar behövs ej längre för att värma upp, men dock för teknisk virtuositet.

 

Få ut den bästa klangen: Med en naturligt balanserad kropp blir kroppen som en resonanslåda. Djupandningen fungerar automatiskt, armarnas, skuldrornas och fingrarnas muskulaturer förlängs och stärks, det blir naturligt att använda tyngd för stråkmusiker och pianister.

 

Effektiv övning: Att öva utan spänningar gör att kroppen lyder hjärnans impulser utan att gamla vanor stör. Den ökade kroppsmedvetenheten gör att kroppen lättare ”minns” t.ex. avståndet i lägeväxlingar för stråkmusiker eller språng mellan tangenter för pianister.

 

Scenskräck: Den fysiska friheten från vanemönster av spänning påverkar också psyket, man får möjligheten själv att kontrollera och välja sina reaktioner.

 

 

 

 

Att hålla instrumentet naturligt: Istället för att forma kroppen till instrumentet lär man sig att anpassa instrumentet till kroppen, speciellt viktigt för violinister och violaster som istället för att klämma fast instrumentet lär att släppa i skuldrorna och använda huvudets tyngd utan att spänna musklerna i nacken. Men också för t.ex. flöjtister, trombonister, cellister och pianister.